Regulaminy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Regulamin konkursu plastycznego dla grup przedszkolnych "Okładka i karteczki – robimy tak książeczki"

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

 

Okładka i karteczki – robimy tak książeczki

 

Regulamin konkursu plastycznego dla grup przedszkolnych

 

1. Organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającego 2 kwietnia Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci

 

2. Cele konkursu:

• budzenie zainteresowań czytelniczych dzieci,

• propagowanie kultury czytelniczej,

• rozwijanie fantazji i twórczej wyobraźni dzieci,

• rozwijanie więzi grupowych i współpracy w grupie rówieśniczej.

 

3. Uczestnicy:

Konkurs adresowany do grup przedszkolnych i klas „0” złotoryjskich przedszkoli i szkół podstawowych.

 

4. Temat:

• zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie książki obrazkowej, opartej na dowolnym utworze z kanonu literatury dziecięcej.

 

5. Terminy:

• zgłoszenie grup przedszkolnych: do 28 lutego 2018 r. (środa),

karty zgłoszeń należy dostarczyć do Oddziału dla Dzieci MBP w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2,

• prace należy dostarczyć do 21 marca 2018 r. do Oddziału dla Dzieci MBP w Złotoryi, ul.

Żeromskiego 2,

• rozstrzygnięcie konkursu: 4 kwietnia 2018 r. (środa), godz.10.00.

 

6. Miejsce konkursu:

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi, ul. Żeromskiego 2.

 

7. Warunki uczestnictwa:

każda grupa przedszkolnamoże dostarczyć lub nadesłać na konkurs 1 pracę,

• praca musi mieć postać książki czyli powinna posiadać okładkę, stronę tytułową itp.

• książka może być wykonana dowolną techniką plastyczną,

zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to praca

nienagradzana w innych konkursach i niepublikowana wcześniej,

• każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwę grupy i adres przedszkola/szkoły, nr telefonu ewentualnie e-mail,

Organizator akcji ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, i wadliwe technicznie.

 

8. Ocena prac konkursowych:

• jury powołuje Organizator konkursu,

• oceniany będzie pomysł, staranność wykonania i zaangażowanie w projekt dzieci,

• zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

9. Uwagi końcowe:

autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na rozstrzygnięcie konkursu, które odbędzie się 4 kwietnia 2018 r.,

nagrody należy odebrać osobiście bądź za pośrednictwem upoważnionej osoby dorosłej w terminie wskazanym przez Organizatora.

 

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy MBP.

Regulamin niniejszego konkursu jest do wglądu w siedzibie Organizatora

oraz na stronie internetowej www.mbp.zlotoryja.pl

26 lutego 2018