Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

 Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

Miejska Biblioteka Publiczna w Złotoryi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne          

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Aneta Wasilewska.

 E-mail: dyrektor@mbp.zlotoryja.pl

 Telefon: 768783328

Każdy ma prawo:  

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi

 Adres: ul. Żeromskiego 2, 59-500 Złotoryja

 E-mail: dyrektor@mbp.zlotoryja.pl

 Telefon: 768783328

 

Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotoryi jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

Informacje dodatkowe   

Ułatwienia

Ułatwienia na stronie internetowej http://www.mbp.zlotoryja.pl

Strona internetowa http://www.mbp.zlotoryja.pl posiada następujące ułatwienia:

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

Kompatybilność:

 Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące.:

 Pomoc w nawigacji:

 Wszystkie strony zawierają okienko wyszukiwarki.

 Skróty klawiaturowe:

 Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.


 Inne informacje i oświadczenia

 Aktualnie podejmowane są prace nad dostosowaniem strony internetowej do wymagań prawnych. Deklarujemy, że niebawem strona będzie spełniać wymogi dostępności.